Πολιτική

Οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της εταιρείας, στις οποίες μυούνται όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες αυτής, είναι:

 • Ο επαγγελματισμός, η ειλικρίνεια, το ήθος και η ακεραιότητα στις σχέσεις της εταιρείας, αφ’ ενός με το προσωπικό, αφ’ ετέρου με τους Πελάτες.
 • Η ανάπτυξη συνεχών και ισχυρών σχέσεων συνεργασίας, και όχι περιστασιακών πελατειακών σχέσεων, προσδίδοντας ύψιστη σημασία στην ολική ικανοποίηση και στην πλήρη κάλυψη των προσδοκιών των Πελατών.
 • Η πληρότητα, η αρτιότητα και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και της ποιότητας των παραδοτέων.
 • Η προσαρμογή στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, μέσω διαδικασιών άμεσης ενημέρωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Η ορθολογική τεχνοοικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση των έργων.
 • Ο σεβασμός της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η αυστηρή τήρηση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, που έχει θεσπιστεί από την εταιρεία.

Στους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας περιλαμβάνονται:

 • Η διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης και η ενίσχυση της θέσης της, ώστε να καταστεί η ηγέτιδα εταιρεία της εγχώριας αγοράς.
 • Η επαύξηση της εξωστρέφειας και η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της.
 • Η επέκταση σε νέους τομείς υπηρεσιών.

Ο απώτερος σκοπός της εταιρείας και το κοινό όραμα των στελεχών της αποτυπώνονται στις εξής προσδοκίες μας:
– Να συνεισφέρουμε με τις ιδέες και την εργασία μας στο κτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου.
– Να επαληθευτεί, κατά τον απολογισμό μας, ότι, πραγματικώς, προσπαθήσαμε.

Τελευταία Εταιρικά Νέα

 • Cosmogym Festival and Contest 2017
  Τα κορίτσια της Γενικής Γυμναστικής του ΑΣΕΔ -για τρίτη συνεχή χρονιά- κατάφεραν να κερδίσουν ένα από τα Χρυσά Μετάλλια του Φεστιβάλ στη
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πάρου
  Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΑΣ ΑΕ, υπέγραψε, στις 21.06.2017, σύμβαση με τον Δήμο Πάρου για την εκπόνηση της προμελέτης του έργου «Μελέτη...
 • Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000, ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και...