Τιμή συντελεστή τκ έτους 2014

19/02/2014  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2014

Στις 17/2/2014 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αρ.Πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και, πλέον, έχει τιμή (τκ) = 1,237 από 1,259 (μείωση 1,75% περίπου).

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά από την θέσπιση του συντελεστή τκ (2005) παρατηρείται μείωση της τιμής του (η σημερινή τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από την τιμή του 2012).

Η ανωτέρω αναπροσαρμοσμένη τιμή του (τκ) θα υιοθετείται υποχρεωτικώς στις προκηρύξεις που θα εγκριθούν μετά τις 20-3-2014.

Τέλος, με βάση την τιμή αυτή καθορίζονται αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία (βλ. άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009) και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή από 21-3-2014 έως 20-3-2015 (σχετικός πίνακας με τα νέα όρια περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο).1 Σχολιάστε

 • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  February 24th, 2014 on 12:01 pm

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΑΔΗΣΥ 2014
  Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για το έτος 2014. Η Έκθεση περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία...
 • Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την υπεργολαβία
  Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα...
 • Συμμετοχή σε συνάντηση με μέλη του Κινεζικού Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανικών
  Το στέλεχός μας, κ. Στρατής Μπαμπαλίκης, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος MSc MPhil, εκπροσώπησε την εταιρεία μας σε επιχειρηματική συνάντηση - δείπνο που διοργανώθηκε στην Αθήνα, την Τετάρτη 9-09-2015, μεταξύ...
 • Οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020
  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1822 Β/24-08-2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712 στην οποία περιλαμβάνονται οι "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα...
 • Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
  Στις 27/7 τo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. -...