Εταιρεία

Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση των γραφείων μελετών των ιδρυτικών στελεχών της.

Από την ίδρυσή της παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη και έχει σήμερα καταξιωθεί στον ελληνικό χώρο ως μία από τις εταιρείες συμβούλων/μελετητών που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Βασικοί συντελεστές της συνεχούς ανοδικής πορείας είναι η άριστη οργάνωση, η υψηλή στάθμη επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας του προσωπικού και η πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ροϊκός Α.Ε., για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων της εγχώριας αγοράς (μελετητικά πτυχία και τάξεις αυτών), ιδρύθηκε το έτος 2002 η εταιρεία INTEGER Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών, με κοινή μετοχική σύνθεση και έδρα.

Η οργάνωση, η σύνθεση και το μέγεθος της εταιρείας εγγυώνται την επιτυχή διαχείριση σύνθετων και σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο.

Η εταιρεία είναι οικονομικώς αυτόνομη και ουδεμία εξάρτηση έχει από κατασκευαστικές, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. Οι μετοχές της είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους.

Καλύπτεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό LLOYDS OF LONDON με συμβόλαιο ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης (annual open cover).

Τα κεντρικά γραφεία (έδρα) της εταιρείας είναι στη Μεταμόρφωση Αττικής, σε ιδιόκτητο, υπερσύγχρονο κτίριο γραφείων, 1.000 τ.μ.

Τελευταία Εταιρικά Νέα

  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
  • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
    Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...