Ιστορικό

1989 Οι συνιδρυτές της εταιρείας Κωνσταντίνος Καλέργης και Ανδρέας Γρίβας αποφασίζουν την κοινή επαγγελματική πορεία και συνεργασία τους.
1994 Οργανώνεται και στελεχώνεται κοινό γραφείο μελετών στο Χαλάνδρι Αττικής.
1995 Ιδρύεται η εταιρεία, υπό την αρχική της μορφή και επωνυμία (Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος Ε.Ε.), με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου και την εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων και έργων επεξεργασίας νερού και λυμάτων.
1998 Εγγραφή της εταιρείας στο Εθνικό Μητρώο Γραφείων Μελετών (Α.Μ. 521) στις κατηγορίες των στατικών, των ΗΛΜ, των υδραυλικών, των χημικοτεχνικών και των περιβαλλοντικών μελετών, και έναρξη συμμετοχής της σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Μετεγκατάσταση εταιρείας σε νέα σύγχρονα γραφεία στη Νέα Ιωνία Αττικής.
Οργάνωση και στελέχωση Τμήματος μελετών κτιριακών έργων & αναπλάσεων.
1999 Εγκαθίδρυση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
2000 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τον οίκο TÜV CERT.
2001 Οργάνωση και στελέχωση Τμήματος Τοπογραφίας & GIS.
2002 Μετατροπή της εταιρείας στη σημερινή της μορφή και επωνυμία (Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.).
Ίδρυση της συνδεδεμένης εταιρείας INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ και εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Γραφείων Μελετών (Α.Μ. 644).
2004 Οργάνωση και στελέχωση Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
2005 Οργάνωση και στελέχωση Τμήματος Πληροφορικής (ICT)
Αγορά, έναρξη μελέτης και κατασκευής του νέου ιδιόκτητου κτιρίου γραφείων της εταιρείας.
2006 Ανάληψη του 1ου διεθνούς project (Ministry of Environment and Water, Republic of Bulgaria).
Οργάνωση και στελέχωση Τμήματος Χωροταξίας & Πολεοδομίας.
2007 Μετεγκατάσταση εταιρείας στο ιδιόκτητο, υπερσύγχρονο κτίριο γραφείων της, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η εταιρεία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της εγχώριας αγοράς, παρέχοντας, αυτονόμως (in-house), ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων και μελετών.
2008 Ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην Κύπρο.

Τελευταία Εταιρικά Νέα

  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
  • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
    Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...