Μηχανοργάνωση

H εταιρεία διαθέτει πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές, για τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των οποίων επενδύονται σημαντικά κονδύλια σε ετήσια βάση.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν άριστη γνώση και χρησιμοποιούν εκτεταμένως H/Y, έχοντας πρόσβαση σε διάφορα εξειδικευμένα προγράμματα εκπόνησης μελετών κάθε κατηγορίας, χρονικής και οικονομικής παρακολούθησης, CAD, GIS, στο Internet και σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Επιλεγμένα προγράμματα Η/Υ (software)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ CAD, GIS & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Windows 2000, XP, Prof, etc, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), MS Project ArcInfo, AutoCAD Map, Oracle g, ROIKOS-KTHMA®, AutoCAD (Mech, Elec, MEP, etc), Architectural Desktop
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΝΕΡΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
CIVIL 3D, ODOS, ANADELTA, HCS 2000, TSIS, ROIKOS-TRANS® WATERCAD, HAMMER, CULVERTMASTER, FLOWMASTER, YDR-ROIKOS®, WTP-ROIKOS®, WWTP-ROIKOS®
ΣΤΑΤΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
CUBUS, SOFISTIK, SΤΑΑD-III, NEXT, SPACE II, PHASE2, SWEDGE, UNWEDGE, DIPS, ROCKSUPPORT, EXAMINED 2d ADAPT CALC, ROIKOS-ELMECH®, PanelCAD, KlimaCAD, DIALUX, Calculux Road & Area, DOCWIN, ECODIAL, SECAD

 

Το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας του προσωπικού, σε συνδυασμό με την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και του εξειδικευμένου λογισμικού για κάθε εφαρμογή, έχει αποτέλεσμα την πλήρη και ορθολογική αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων της πληροφορικής.

Τελευταία Εταιρικά Νέα

  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
  • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
    Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...