Τομείς

Διαχείριση Έργων

Διαχείριση Έργων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους φορείς σε όλα τα θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από...

Νερό & Περιβάλλoν

Νερό & Περιβάλλoν

Ο τομέας «Νερό & Περιβάλλον» είναι από τους παραδοσιακούς τομείς δραστηριοποίησης της Ροϊκός ΑΕ. Παρέχονται ολοκληρωμένες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε έργου πραγματοποιείται κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης και συναξιολόγησης επιστημονικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών και νομικών...

Χωροταξία & Πολεοδομία

Χωροταξία & Πολεοδομία

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού: από στρατηγικά σχέδια περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης έως μελέτες πολεοδόμησης οικιστικών περιοχών και πράξεις εφαρμογής. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: Στρατηγικά σχέδια περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης (χωροταξικά σχέδια ευρέων ενοτήτων, ειδικά χωροταξικά σχέδια, ρυθμιστικά σχέδια,...

Συγκοινωνιακά Έργα

Συγκοινωνιακά Έργα

Στον τομέα των μεταφορών παρέχονται μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των μεταφορικών συστημάτων και υποδομών και σε όλες τις φάσεις κάθε έργου: αρχικό σχεδιασμό, οικονομική ανάλυση και προγραμματισμό, μελέτη εφαρμογής, δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. Για την εκτέλεση των συμβάσεων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα χαράξεων και...

Κτιριακά Έργα & Αναπλάσεις

Κτιριακά Έργα & Αναπλάσεις

Στον τομέα των κτιριακών έργων παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις αυτών: καθορισμός των λειτουργιών, κατάστρωση του κτιριολογικού προγράμματος, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής. Ο σχεδιασμός κάθε κτιρίου υλοποιείται βάσει πολλών παραμέτρων και κριτηρίων όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιοκλιματική, η...

Τοπογραφία & GIS

Τοπογραφία & GIS

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) έχουν σχεδιαστεί για τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης και επεξεργασίας σύνθετων γεωγραφικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται πλέον σ’ ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Οι εφαρμογές GIS αυξάνονται στην τρέχουσα δεκαετία με εκθετικό ρυθμό και έχουν εισαχθεί σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, στην κεντρική και στην περιφερειακή...

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙCΤ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙCΤ)

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies, ICT) συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύγχρονου έργου και δράσης, παρέχοντας σημαντικές δυνατότητες σε κρίσιμα θέματα, όπως: Βελτιστοποίηση των διαδικασιών, Αύξηση της παραγωγικότητας, Μείωση του κόστους, Βελτίωση της εξωστρέφειας και διαφάνειας των δράσεων και των αποτελεσμάτων αυτών, Ποιοτικού ελέγχου. Το Τμήμα ICT της Ροϊκός Α.Ε....