Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙCΤ)

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies, ICT) συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύγχρονου έργου και δράσης, παρέχοντας σημαντικές δυνατότητες σε κρίσιμα θέματα, όπως:

 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών,
 • Αύξηση της παραγωγικότητας,
 • Μείωση του κόστους,
 • Βελτίωση της εξωστρέφειας και διαφάνειας των δράσεων και των αποτελεσμάτων αυτών,
 • Ποιοτικού ελέγχου.

Το Τμήμα ICT της Ροϊκός Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς:

 • Σχεδιασμός, μελέτη και διαχείριση δικτύων και συστημάτων πληροφορικής, με αξιοποίηση, πλέον σύγχρονων και ασφαλών, τεχνολογιών απομακρυσμένης διαχείρισης.
 • Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Μελέτη και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοτόπων.
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Βελτιστοποίηση δικτύων και εφαρμογών.
 • Μελέτες συνολικού κόστους κατοχής και λειτουργίας (Total Cost of Ownership – TCO) συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Μελέτες αυτοματισμών, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού τεχνικών έργων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ταυτοχρόνως, συμμετέχει και υποστηρίζει, πλήρως, κάθε δραστηριότητα και έργο της εταιρείας, προσφέροντας καινοτόμες εφαρμογές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφορικής. Ενδεικτικώς, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων, αλλά και οργάνωσης της εταιρείας έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων (εξειδικευμένη εφαρμογή ROIKOS-KTHMA®) και την εκπόνηση μελετών κτηματογραφήσεων και κτηματολογίου, τη διαχείριση εγγράφων και αναλογικού αρχείου, τη διαχείριση και την κοστολόγηση πόρων, κ.ά.

Για την ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα (Open Source), όπως Eclipse, JAVA, JavaScript, PhP, MySQL, PostgreSQL, PostGis, Nagios, WordPress, Joomla, OpenCMS, Drupal, ή/και λύσεων εμπορικού λογισμικού, όπως .ΝΕΤ, MS SQL Server, Oracle, Arc GIS, Manifold, κ.ά.


Χαρακτηριστικά Έργα

 • Διάφορες εφαρμογές χωρικών βάσεων δεδομένων (GIS) και παρακολούθησης δικτύων (μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος, δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.).
 • Μελέτες δικτύων και συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πλήθος κτιριακών και βιομηχανικών έργων.
 • Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας Αττικής.
 • Σύμβουλος της ΔΕΥΑ Βόλου για το έργο «Αυτοματοποίηση λειτουργίας – αυτόματος έλεγχος εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου» (κατάστρωση μοντέλου ελέγχου διαρροών δικτύου, παραμετροποίηση και λειτουργία της εφαρμογής, σύστημα αυτοματισμών, τηλελέγχου και τηλεχειρισμών, κ.λπ.).
 • Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων για τις πόλεις Πολυγύρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Αλεξανδρουπόλεως και Δράμας.