Χωροταξία & Πολεοδομία

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού: από στρατηγικά σχέδια περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης έως μελέτες πολεοδόμησης οικιστικών περιοχών και πράξεις εφαρμογής. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 • Στρατηγικά σχέδια περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης (χωροταξικά σχέδια ευρέων ενοτήτων, ειδικά χωροταξικά σχέδια, ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, επιχειρησιακά σχέδια)
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός αστικών υποδομών
 • Περιφερειακή ανάπτυξη και διαχείριση αστικών – αγροτικών συνδέσεων
 • Δημοσιονομικές και οικονομικές μελέτες δήμων και αστικών περιοχών
 • Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών
 • Δημόσια υγεία και περιβαλλοντικός σχεδιασμός
 • Πολιτιστική κληρονομιά και τουριστική ανάπτυξη
 • Μελέτες πολεοδόμησης και πράξεις εφαρμογής
 • Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση αστικών ανοικτών χώρων

Η προσέγγιση κάθε χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου περιλαμβάνει ενδελεχή διερεύνηση και συναξιολόγηση πολλών παραμέτρων και κριτηρίων, όπως: αειφόρος ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση των φυσικών πόρων, προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποκέντρωση, μέτρα και κίνητρα για την ανάπτυξη ή την αναζωογόνηση αγροτικών περιοχών, σχέσεις και ισορροπία παραγωγικών διαδικασιών και περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής, αναγκαίες υποδομές, βιώσιμες μεταφορές, βιοκλιματικός σχεδιασμός, ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον χωρικό σχεδιασμό, επιπτώσεις και επιδράσεις παγκοσμιοποίησης, εθνική και κοινοτική νομοθεσία, κ.λπ.

Όλες οι μελέτες εκπονούνται με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), σε χαρτογραφικά υπόβαθρα (ορθοφωτοχάρτες) τα οποία παράγονται κατόπιν επεξεργασίας (in-house) δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης ή αεροφωτογραφιών.

 


Χαρακτηριστικά Έργα

 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Δήμων Ηρακλειδών Κω, Αλμυρού, Αμαλιάδας, Αγ. Κωνσταντίνου, Αταλάντης, Μουζακίου, Ανακτορίου, Φαρκαδόνας, Φιλιατρών, κ.ά.
 • Σχέδιο (master plan) αναβάθμισης και ανάπλασης ανοικτών χώρων, πλατειών και χώρων αναψυχής περιοχής Καλαμπάκας – Μετεώρων
 • Υπηρεσίες συμβούλου εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Ηγουμενίτσας
 • Πολεοδόμηση-Επέκταση-Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ιωαννίνων
 • Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας Αττικής
 • Διαμόρφωση κατευθύνσεων αξιοποίησης – αναβάθμισης κέντρου πόλης Σαλαμίνας και ενίσχυσης παραγωγικής βάσης νήσου Σαλαμίνας
 • Ειδικές μελέτες – πλαίσια για την αναβάθμιση των παραδοσιακών οικισμών – λιμανιών Κόπραινας και Κορωνησίας στον Αμβρακικό Κόλπο
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας 2007-2010.
 • Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για 12 Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού (Κύπρος).