Συγκοινωνιακά Έργα

Στον τομέα των μεταφορών παρέχονται μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των μεταφορικών συστημάτων και υποδομών και σε όλες τις φάσεις κάθε έργου: αρχικό σχεδιασμό, οικονομική ανάλυση και προγραμματισμό, μελέτη εφαρμογής, δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση.

Για την εκτέλεση των συμβάσεων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα χαράξεων και υπολογισμών, CAD και GIS, σε συνδυασμό με σύγχρονα μοντέλα ανάλυσης και προσομοίωσης κυκλοφοριακών παραμέτρων.

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς:

 • Οδικά έργα
 • Έργα σταθερής τροχιάς
 • Γέφυρες και σήραγγες
 • Κυκλοφοριακές μελέτες
 • Μελέτες σήμανσης και ασφάλειας
 • Διαχείριση κατασκευής και λειτουργίας συγκοινωνιακών έργων

 


Χαρακτηριστικά Έργα

 • Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άρσης Βαρών
 • Μελέτες σε διάφορα τμήματα του Εθνικού Δικτύου (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός, ΒΟΑΚ, κ.ά).
 • Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Τρικάλων.
 • Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης Καλαμπάκας – Μετεώρων.
 • Μελέτες δεκάδων σημαντικών τεχνικών έργων σε διάφορα τμήματα του Εθνικού Δικτύου.
 • Μελέτη επέκτασης και αναβάθμισης γραμμών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (τρόλεϊ) Αττικής