Νερό & Περιβάλλoν

Ο τομέας «Νερό & Περιβάλλον» είναι από τους παραδοσιακούς τομείς δραστηριοποίησης της Ροϊκός ΑΕ. Παρέχονται ολοκληρωμένες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε έργου πραγματοποιείται κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης και συναξιολόγησης επιστημονικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών και νομικών κριτηρίων και παραμέτρων. Με την εφαρμοζόμενη πολυκριτηριακή προσέγγιση προκύπτουν ορθολογικές, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις και διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα κάθε έργου.

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς:

 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή πόσιμου νερού
 • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Αποχέτευση – αποστράγγιση οδοποιίας
 • Αρδευτικά έργα
 • Διαχείριση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων
 • Διαχείριση αστικών απορριμμάτων
 • Εξυγίανση υδατικών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων
 • Στρατηγικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός και διαχείριση

Χαρακτηριστικά Έργα

 • Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Αχαΐας
 • Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Μαγνησίας
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Σερρών
 • Αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καβάλας
 • Ύδρευση, αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Καλαμπάκας – Μετεώρων
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων πόλης Ηγουμενίτσας
 • Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ηγουμενίτσας
 • Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας
 • Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου
 • Ύδρευση Ν. Ηλείας από τη λίμνη Πηνειού
 • Έργα μεταφοράς αρδευτικού νερού στο Ν. Φλώρινας
 • Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης Ε.Ο. σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εγκαταστάσεων καυσίμων ΕΚΟ – ΕΛΔΑ στο Ηράκλειο Κρήτης
 • Έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων του νέου Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής
 • Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων 3ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 • Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Κομοτηνής
 • Εξυγίανση ποταμών νήσου Κέρκυρας
 • Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αρδευόμενων περιοχών του Δήμου Αμαλιάδας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης