Αμοιβές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

10/05/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αμοιβές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1097/2.5.2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ 25693/19.4.2013 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. για μελέτες προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων».

Πρόκειται για εκκρεμούσα απόφαση μετά την έκδοση της απόφασης του ΟΚΧΕ 561/08/28.12.2012 περί Έγκρισης των «Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων» (ΦΕΚ Β 135/29.1.2013).

Η αναγκαιότητα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης προδιαγραφών και αμοιβής για τις εργασίες αυτές προέκυψε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997−1999. Βασικός σκοπός είναι η πρόβλεψη μηχανισμού για την προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης, η οποία διαδικαστικά θα επισπεύδεται από τους φορείς του Εθνικού Κτηματολογίου και θα ολοκληρώνεται κατόπιν ανάθεσης και μέσα από διαδικασίες ευρύτερης δημοσιότητας και αποδοχής, όταν θα διαπιστώνεται αποδεδειγμένα ανάγκη για εκτεταμένη προσαρμογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Με τη νέα Υ.Α. καθορίζεται ενιαία τιμή μονάδος για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ανέρχεται σε 42,51 ευρώ ανά γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός της εκάστοτε περιοχής επαναπροσδιορισμού που κηρύσσεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Η τιμή αυτή θα αναθεωρείται ετησίως με βάση τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...