Αμοιβές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

10/05/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αμοιβές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1097/2.5.2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ 25693/19.4.2013 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. για μελέτες προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων».

Πρόκειται για εκκρεμούσα απόφαση μετά την έκδοση της απόφασης του ΟΚΧΕ 561/08/28.12.2012 περί Έγκρισης των «Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων» (ΦΕΚ Β 135/29.1.2013).

Η αναγκαιότητα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης προδιαγραφών και αμοιβής για τις εργασίες αυτές προέκυψε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997−1999. Βασικός σκοπός είναι η πρόβλεψη μηχανισμού για την προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης, η οποία διαδικαστικά θα επισπεύδεται από τους φορείς του Εθνικού Κτηματολογίου και θα ολοκληρώνεται κατόπιν ανάθεσης και μέσα από διαδικασίες ευρύτερης δημοσιότητας και αποδοχής, όταν θα διαπιστώνεται αποδεδειγμένα ανάγκη για εκτεταμένη προσαρμογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Με τη νέα Υ.Α. καθορίζεται ενιαία τιμή μονάδος για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ανέρχεται σε 42,51 ευρώ ανά γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός της εκάστοτε περιοχής επαναπροσδιορισμού που κηρύσσεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Η τιμή αυτή θα αναθεωρείται ετησίως με βάση τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα