Αναθεώρηση Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης Εθνικού Κτηματολογίου

10/01/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αναθεώρηση Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης Εθνικού Κτηματολογίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3370/18.12.2012 η απόφαση του ΟΚΧΕ 556/09/17.12.2012 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 517/03/22−3−2011 (ΦΕΚ 710 Β΄/29−4−2011), απόφασης του ΔΣ του ΟΚΧΕ “Αναθεώρηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου”».

Πρόκειται ουσιαστικώς για το ίδιο τεύχος των αναθεωρημένων τεχνικών προδιαγραφών του 2011 (ΦΕΚ Β’ 710), με διορθώσεις σφαλμάτων και παραλείψεων μικρής κλίμακας και συμπλήρωση της παρ. 12.1.1 περί τεχνικής στήριξης των δασικών υπηρεσιών (εξαίρεση τμημάτων γεωτεμαχίων με εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 100 τ.μ.).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα