Αναβολή ισχύος Υ.Α. για τις «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων

15/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αναβολή ισχύος Υ.Α. για τις «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2048/14.06.2017 η Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΝΣγ7 οικ. 42218/ΦΝ466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της πρόσφατης Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466/22.3.2017 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ Β’ 1956/07.06.2017) εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα (η αρχική απόφαση όριζε έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων την 7η Ιουνίου 2017).

Η αναβολή αυτή επήλθε κατόπιν οχλήσεων πολλών υπηρεσιών και φορέων που είχαν έτοιμα έργα προς δημοπράτηση με τις παλιές διατάξεις. Αντίστοιχη αναβολή ή κάποια μεταβατική διάταξη έχει ζητηθεί και για την Υ.Α. θέσπισης του νέου Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα