Αντικατάσταση Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 του Ν. 4014/2011

15/12/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αντικατάσταση Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 του Ν. 4014/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3089/4.12.2013 η Υ.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. οικ. 65150/1780/25.11.2013 “Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)» (Β’ 21), όπως ισχύει”.

Με την απόφαση αυτή αντικαθίσταται το Παράρτημα VII της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21), όπως ισχύει, το οποίο περιλαμβάνει την Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα