Αντικατάσταση του παραρτήματος Ε’ του ΕΑΚ 2000

26/02/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αντικατάσταση του παραρτήματος Ε’ του ΕΑΚ 2000

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 350/17-02-16 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275/3.2.20164 «Tροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια».

Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε λόγω της ανάγκης εναρμόνισης του κανονιστικού κειμένου του ΕΑΚ 2000, και ειδικότερα του Παραρτήματος Ε αυτού, με το επιστημονικά σύγχρονο, ορθολογικό και ασφαλές κανονιστικό κείμενο του ΚΑΝ.ΕΠΕ., για την αντιμετώπιση του θέματος των προσθηκών, μετατροπών ή αλλαγών χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια. Ειδικότερα, αντικαθίσταται το Παράρτημα Ε΄ του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα