Προσθήκη − Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας

15/12/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προσθήκη − Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3094/5.12.2013 η Υ.Α. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Δ11γ/ο/7/62/20.11.13 «Προσθήκη − Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας».

Με την απόφαση αυτή εισάγεται στο Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας το Άρθρο Δ−12: «Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής» το οποίο αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1132.

Το νέο άρθρο αφορά την εφαρμογή μεθόδου αδροποίησης (βελτίωσης μικροϋφής και μακροϋφής) υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους, με τεκμηρίωση εκ μέρους του Αναδόχου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός που προτίθεται να διαθέσει έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την αδροποίηση ασφαλτικών ταπήτων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα