Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των οδικών υποδομών

30/11/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των οδικών υποδομών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3134/27.11.2012 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/3616/28.09.2012 «Έγκριση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011)».

Με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ, εγκρίνονται κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (βλ. άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών», ΦΕΚ 237 Α΄/7−11−2011).

Οι κατευθυντήριες γραμμές συντάχθηκαν κατόπιν συνεργασίας στελεχών της ΔΜΕΟ και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, η οποία στην παρούσα φάση υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την καταγραφή και τη μελέτη των απαιτούμενων επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα (η εταιρεία μας INTEGER AE έχει αναλάβει και εκπονεί την αντίστοιχη μελέτη για το οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα