Αρχείο για χρήστη

Νέα θέση εργασίας: Μηχανικός παρακολούθησης συμβάσεων (Κωδικός θέσης: PΜ-1)

12/07/2024  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέα θέση εργασίας: Μηχανικός παρακολούθησης συμβάσεων (Κωδικός θέσης: PΜ-1)   Η Εταιρεία μας αναζητά έμπειρο/έμπειρη Μηχανικό για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να συμβάλει στη διαχείριση των συμβάσεων. Κύριες αρμοδιότητες: Χρονική, οικονομική και διοικητική παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων της εταιρείας (μελέτη συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων, παρακολούθηση πληρωμών). Χρονική, οικονομική και διοικητική παρακολούθηση των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων της εταιρείας. Συμμετοχή στην αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή συνεργατών βάσει των απαιτήσεων των συμβάσεων. Σύνταξη αναφορών, δημιουργία παρουσιάσεων και γραφημάτων και ενημέρωση διοίκησης και υπευθύνων εταιρείας. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ (Ελλάδος ή εξωτερικού) με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας υλοποίησης συμβάσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Άριστη γνώση MS Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint) και MS Project. Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα. Επιθυμητά Προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Πιστοποίηση PMP ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διαχείριση έργων. Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα. Παροχές:  Συνεργασία με μία από τις πλέον καταξιωμένες μελετητικές-συμβουλευτικές εταιρείες. Καθοδήγηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποδοχές αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας. Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr<at>roikos<dot>gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης PM-1.  

Νέα θέση εργασίας: Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών μελετών (Κωδικός θέσης: PL-1)

12/07/2024  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέα θέση εργασίας: Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών μελετών  (Κωδικός θέσης: PL-1)   Η Εταιρεία μας αναζητά έμπειρο/έμπειρη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να συμβάλει στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών. Κύριες αρμοδιότητες: Διεξοδική ανάλυση, μελέτη, και τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με έμφαση στην ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων Δημιουργία λεπτομερών χαρτών και τεκμηρίωση της τρέχουσας κατάστασης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία Συμμετοχή στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων Σύνταξη αναφορών, δημιουργία παρουσιάσεων και γραφημάτων, καθώς και διαχείριση στατιστικών δεδομένων, για την αποτελεσματική επικοινωνία των αποτελεσμάτων Υποστήριξη στο στάδιο της λήψης αποφάσεων, παρέχοντας τεκμηριωμένες προτάσεις, αλλά και συμβάλλοντας στην κατάστρωση βέλτιστων σεναρίων Αποτελεσματική διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο: Πανεπιστημιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία, με εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών Νομοθεσία και Προδιαγραφές: Άριστη γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ΤΠΣ, ΕΠΣ Αγγλικά: Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο Η/Υ: Άριστη γνώση MS Office και Windows Επιπρόσθετες Δεξιότητες: Επικοινωνιακές, οργανωτικές, και ομαδικές δεξιότητες Επιθυμητά Προσόντα: GIS: Καλή γνώση προγραμμάτων GIS Διαθεσιμότητα: Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών Προσφέρουμε: Αποδοχές αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας. Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Εκπαίδευση και καθοδήγηση. Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό...

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα

05/07/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε νέα απόφαση που επανακαθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι χερσαίοι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα, οι αιολικοί σταθμοί (ΑΣΠΗΕ) ισχύος άνω των 50MW ή άνω των 35MW εντός περιοχών Natura 2000 κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει ότι έχουν πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντίθετα, σταθμοί με μία ανεμογεννήτρια ως 8MW ή συνολική ισχύ ως 5MW ανεξαρτήτως αριθμού ανεμογεννητριών, κατατάσσονται στην κατηγορία Β, με μικρές επιπτώσεις. Οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στην υποκατηγορία Α2. Παρόμοια, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (ΦΣΠΗΕ) άνω των 50MW κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, ενώ εκείνοι ισχύος 1MW έως 5MW στην κατηγορία Β. Και εδώ, οι ενδιάμεσες περιπτώσεις εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2. Επιπλέον, η νέα απόφαση προβλέπει ότι οι εναέριες γραμμές διασύνδεσης επηρεάζουν την κατηγοριοποίηση των έργων, ενθαρρύνοντας έτσι την υπογειοποίησή τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς βασίζεται σε αναλυτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε τύπου έργου. Με την ενθάρρυνση της υπογειοποίησης των γραμμών και την αποτροπή του κατακερματισμού μεγάλων έργων σε μικρότερα, η απόφαση στοχεύει στην εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (3η ανάρτηση)

29/05/2024  |   Uncategorized   |     |   0 Σχόλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (3η ανάρτηση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας / ενστάσεων κυρίων και νομέων ακινήτων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 155/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων και την υπ’ αρ. 52/2024 Τροποποίηση αυτής, με τις οποίες εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της 3ης Ανάρτησης Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων στα πλαίσια της Μελέτης: «Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων» και τροποποιήθηκε η χρονική προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας. Στον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων, πραγματοποιείται η 3η ανάρτηση των επικαιροποιημένων Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων που αφορούν την περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Γαλατά. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε σαρανταπέντε (45) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης , ήτοι 03/06/2024 έως 17/07/2024. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   Γ΄ Ανάρτηση Κτηματογράφησης (Αρχεία P.D.F)  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F) Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F) Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F) Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F) Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F) ΠΙΝΑΚΕΣ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ B (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας

22/05/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας   Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, στις 21 Μαΐου, ο νέος Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας είναι πλέον διαθέσιμος, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο κατάλογος, αποτέλεσμα συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ με 140 επιστήμονες, αξιολόγησε πάνω από 11.000 είδη, από τα οποία το 21,5% χαρακτηρίστηκαν απειλούμενα. Συγκεκριμένα, 1.213 είδη είναι Τρωτά (VU), 775 Κινδυνεύοντα (EN) και 453 Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR). Μεταξύ αυτών, 3.000 ενδημικά είδη της Ελλάδας θα ενταχθούν στον παγκόσμιο Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρησης της Φύσης (IUCN). Η πρωτοβουλία αυτή, χρηματοδοτούμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», επιτρέπει τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων διατήρησης και πολιτικών προστασίας. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στο δίκτυο Natura 2000, το οποίο προστατεύει περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και απειλούμενα είδη. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, η δημοσίευση του Κόκκινου Καταλόγου έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες προστασίας της φύσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απάτητες παραλίες

23/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Απάτητες παραλίες   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2364Β/19.4.2024), με θέμα «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)». Με την απόφαση αυτή προσδιορίστηκαν οι 198 αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας στις οποίες απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ παύει να ισχύει για κάθε μία από τις περιοχές για την οποία θα εκδοθεί σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), οπότε και εφαρμόζονται το σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα.  

Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

09/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. 96401 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, με θέμα «Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4710/2020». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν τα Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης Διαγωνισμών Παραχώρησης, άνω και κάτω των ορίων, για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4710/2020. Τα περιεχόμενα των Πρότυπων Τευχών περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ως άνω απόφασης ως εξής: Παράρτημα Ι. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, άνω/κάτω των ορίων, σύναψης σύμβασης παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Παράρτημα ΙΙ. Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Τα Πρότυπα Τεύχη, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο, βάσει των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σύμφωνα με την παρ. 2Α του άρθρου 17...

Νέες θέσεις εργασίας στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Προσφορών & Συμβάσεων

08/04/2024  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέες θέσεις εργασίας στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Προσφορών & Συμβάσεων   Η Εταιρεία μας αναζητά νέες/-ους συνεργάτιδες/-τες για να στελεχώσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας (υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας):   Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης (Κωδικός θέσης: ΑΑ-1) Κύριες αρμοδιότητες: Γραμματειακή υποστήριξη (τηλεφωνικό κέντρο, υποδοχή συνεργατών κ.λπ.) Διαχείριση αλληλογραφίας Οργάνωση ταξιδιών, συσκέψεων και εκδηλώσεων Διαχείριση προμηθειών και αναλωσίμων Υποστήριξη στην επιμέλεια και στην προετοιμασία υποβολής των παραδοτέων της εταιρείας. Υποστήριξη στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας. Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής Γραμματέων και συναφών ειδικοτήτων. Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα. Πολύ καλή γνώση MS Windows, MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint), εφαρμογών τηλεσυνεργασίας (MS Teams, Zoom) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γνώσεις και ικανότητες παραγωγής γραφικών (banners, infographics κ.λπ.). Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παροχές: Εκπαίδευση και καθοδήγηση. Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποδοχές αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.   Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Κωδικός θέσης: PD-1) Κύριες αρμοδιότητες: Παρακολούθηση & αναζήτηση διαγωνισμών εταιρικού ενδιαφέροντος. Διαχείριση σχετικών εγγράφων και αλληλογραφίας. Υποστήριξη στην προετοιμασία προσφορών και στις προσυμβατικές διαδικασίες. Αναζήτηση συνεργατών και τήρηση σχετικού μητρώου. Υποστήριξη στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας. Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης. Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα. Πολύ καλή γνώση Η/Υ,...

Νέες θέσεις εργασίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας

08/04/2024  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέες θέσεις εργασίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας   Η Εταιρεία μας αναζητά νέες/-ους συνεργάτιδες/-τες για να ενταχθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας (υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας):   ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ (Κωδικός θέσης: PL-1) Κύριες αρμοδιότητες: Συμμετοχή στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών Σύνταξη τεχνικών προσφορών διαγωνισμών Δημιουργία παρουσιάσεων, γραφημάτων, διαχείριση στατιστικής πληροφορίας στο πλαίσιο των ανωτέρω μελετών και προσφορών Υποστήριξη συμμετοχικών διαδικασιών (διαβουλεύσεις, διαχείριση ενστάσεων) Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση: Βασικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) στον τομέα της Πολεοδομίας & Χωροταξίας Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ΤΠΣ, ΕΠΣ Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα Καλή γνώση GIS Πολύ καλή γνώση MS Windows και MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint) Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αθηνών (αυτοψίες, παρουσιάσεις, συσκέψεις, δημόσιες διαβουλεύσεις) Επιστήμονας Γεωπληροφορικής (Κωδικός θέσης: GS-1) Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και παραγωγή χαρτών στο πλαίσιο πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών Δημιουργία παρουσιάσεων, γραφημάτων, διαχείριση στατιστικής πληροφορίας Υποστήριξη στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων για την κατάστρωση βέλτιστων σεναρίων Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση: Βασικό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) στον τομέα της Τοπογραφίας ή της Γεωπληροφορικής ή της Γεωγραφίας Πτυχίο Proficiency...

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

04/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων   Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 200 Δ΄/01-04-2024) εγκρίθηκαν τα νέα Πολεοδομικά Πρότυπα (ΠΠ), που θα λειτουργήσουν εφεξής ως ακροδέκτες στη σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ που λαμβάνει χώρα την κρίσιμη στιγμή της εκπόνησης πλείστων όσων τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στη Χώρα. Τα ΠΠ λειτουργούν ως μέσο για την εναρμόνιση των προτάσεων με τους στόχους που κάθε φορά θέτει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές διαστάσεις. Οι ποιοτικές διαστάσεις αφορούν σε κατευθύνσεις με τις οποίες οφείλει να εναρμονίζεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας ως κύριο στόχο του τη βιώσιμη ανάπτυξη, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων και καταστροφών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως ειδικότερες κατευθύνσεις προβάλλουν ο περιορισμός των οικιστικών επεκτάσεων και ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Παράλληλα, ως ρυθμιστής του πολεοδομικού σχεδιασμού αναδεικνύεται η φέρουσα ικανότητα του γεωγραφικού χώρο στον οποίο αυτός επιτελείται. Η ποσοτική διάσταση των ΠΠ αντικατοπτρίζεται σε ένα πλήθος πολεοδομικών δεικτών, με σημαντικότερους το συντελεστή δόμησης, την καθαρή πληθυσμιακή πυκνότητα, το δείκτη κατάληψης κατοικίας, το δείκτη κορεσμού πληθυσμού, το δείκτη κορεσμού συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κατοικίας σε μια ενότητα...

Τελευταία Νέα