Εξειδίκευση διαδικασιών ενσωμάτωσης στις ΑΕΠΟ-ΠΠΔ της Δασικής Νομοθεσίας

25/04/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εξειδίκευση διαδικασιών ενσωμάτωσης στις ΑΕΠΟ-ΠΠΔ της Δασικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1077-09.04.2012 η ΥΑ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα