Δημοσίευση εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας

28/06/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 31760/23-06-2016 του Τμήματος Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων της Γεν. Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ, ΦΕΚ 2505 Β’/4-11-2011).

Η εν λόγω εγκύκλιος ερμηνεύει βασικές “συνθήκες” των διατάξεων που διέπουν τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα:

 • την οργάνωση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας υπό την έννοια ότι οι ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων) θεωρούνται εν δυνάμει μεταβατικό στάδιο πρό της θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας), καθώς βασική επιδίωξη του ΕΠΧΣΑΑΥ είναι η “διαχείριση της οικονομίας του χώρου σε σχέση με τις επιχειρούμενες χρήσεις καθώς και την τακτοποίηση, τον εξορθολογισμό και την ορθή διαχείριση της χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιέργειας” και εξειδικεύει διατάξεις ερμηνείας προϋποθέσεων, ειδικών όρων και περιορισμών χωροθέτησης νέων μονάδων (ή και υφιστάμενων από μετεγκαταστάσεις) και δημιουργίας ΠΑΣΜ.
 • τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε οιονεί “κρίσιμες” ζώνες της ελληνικής επικράτειας και ειδικώς στις ΠΑΥ (Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας) κατηγορίας Β, Γ, Δ, οι οποίες αφορούν περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης (κατ. Β), δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών (κατ. Γ) και περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον (κατ. Δ).
 • διευκρινίζεται ότι η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση των ΠΟΑΥ πραγματοποιείται σε υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό ή τομεακό) και ότι η χωροθέτηση νέων μονάδων γίνεται σε ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ, δίνοντας έτσι κατευθύνσεις για την αποτύπωσή τους στις εκπονούμενες μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, νέων ΤΧΣ κ.λπ.
 • διευκρινίζεται τέλος ότι ως ΠΑΣΜ θεωρούνται κατ’ αρχήν οι περιοχές με συγκέντρωση μονάδων υδατοκαλλιέργειας που καταγράφονται στα οικεία Περιφερειακά Πλαίσια.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...