Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΥΑ για την εξειδίκευση των περιεχομένων των περιβαλλοντικών μελετών

28/01/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΥΑ για την εξειδίκευση των περιεχομένων των περιβαλλοντικών μελετών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 135/27.1.2014 η Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

(βλ. Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων της Κατηγορίας Α)Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα