Εξειδίκευση διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν.4014/2011

08/05/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εξειδίκευση διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν.4014/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 964/19.4.2013 η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».

Με την Υ.Α. αυτή απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν.4014/11, εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου.

Συγκεκριμένα, αναλύονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έκδοσης (άρθρα 4 και 5), ανανέωσης (άρθρο 6) και τροποποίησης (άρθρο 7) ΑΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011 (άρθρο 8), η διαδικασία αξιολόγησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (άρθρο 9) και οι περιπτώσεις διακοπής της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (άρθρο 10). Τέλος, με το άρθρο 11 εγκρίνονται τα τυποποιημένα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα οποία αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή στο δικτυακό τόπο www.ypeka.gr, στη θεματική ενότητα περιβάλλον.

Η ισχύς της παρούσας Υ.Α. αρχίζει στις 19.7.2013 (τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της Υ.Α. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με βάση τις μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...