Διαβούλευση για τα υπό έκδοση πρότυπα τεύχη δημοπράτησης έργων μελέτη-κατασκευή

23/03/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Διαβούλευση για τα υπό έκδοση πρότυπα τεύχη δημοπράτησης έργων μελέτη-κατασκευή

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016, η ΕΑΑΔΗΣΥ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση προσχέδια αυτών, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων έως τις 5/4/2018.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα