Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4320/15 με την αναστολή του Ν. 4281/15

20/03/2015  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4320/15 με την αναστολή του Ν. 4281/15

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 29/19.03.2015 ο νέος Ν. 4320/15 “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”, στον οποίο περιλαμβάνεται και η αναστολή εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 37 νέου νόμου «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αλλά και από σχετική έγκυρη ενημέρωση, η πρόθεση του Υπουργείου (την οποία φαίνεται ότι θα υιοθετήσει -καθ’ υποχρέωση η μη- και η ΕΑΑΔΗΣΥ) είναι η εξαρχής σύνταξη και θεσμοθέτηση τριών ανεξάρτητων νόμων για i) τα έργα, ii) τις μελέτες και iii) τις προμήθειες – υπηρεσίες, στους οποίους θα ενσωματωθούν οι νέες Οδηγίες και όσα στοιχεία του Ν. 4281/14 κριθούν θετικά.

Σημειώνεται ότι με τον νέο νόμο επιλύεται και το θέμα με τις θέσεις των Αναπληρωτών Υπουργών (βλ. άρθρο 21), οπότε αναμένεται η ορκωμοσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Αν. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστου Σπίρτζη.

 

Δείτε το νέο νόμο εδώ.1 Σχολιάστε

  • Κωνσταντίνος Καλέργης

    March 19th, 2015 on 5:22 pm

    Η διάταξη που ψηφίστηκε έχει ως εξής: «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως, στις επιμέρους διατάξεις αυτού.».
    Κατά συνέπεια, παραμένει σε ισχύ ο καθορισμός της «Εγγύησης καλής εκτέλεσης» επί της αξίας της σύμβασης και όχι επί του προϋπολογισμού, γεγονός που, κατ’ ουσίαν, επιδοκιμάζει και ευνοεί περαιτέρω το ζοφερό φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. Είναι απορίας άξιον το πώς διατηρήθηκε σε ισχύ αυτή η διάταξη, καθόσον προδήλως είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος (σε σχέση με τις επί δεκαετίες ισχύουσες παλιές διατάξεις).
    Θυμίζω ότι η Επιτροπή που είχε συστήσει το Υπουργείο Υποδομών για τις επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, είχε ομοφώνως προτείνει την αναλογική αύξηση των εγγυήσεων σε σχέση με την προσφερόμενη έκπτωση (όπως ίσχυε και για τα έργα).

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα