Δημοσίευση Ν.4277/2014 για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής

26/08/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν.4277/2014 για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156 Α’/1-8-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» ο οποίος περιλαμβάνει τη στρατηγική, τους στόχους και τις κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης του Λεκανοπεδίου Αττικής μέχρι το 2021. Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν τη θέσπιση του παρόντος νόμου, προηγήθηκαν τα τελευταία 5 περίπου χρόνια αναρτήσεις και διαβουλεύσεις αλλεπάλληλων σχεδίων νόμου με στόχο την τροποποίηση και επικαιροποίηση του παλιού ΡΣΑ, ήτοι του Ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’).

Με το νόμο καθορίζονται τα εξής:

 • Οι στρατηγικοί στόχοι που είναι: (α) ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. (β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. (γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.
 • Το πρότυπο χωρικής οργάνωσης που ανταποκρίνεται στις αρχές της συμπαγούς πόλης και στην ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας και αποδίδει βαρύτητα τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο με την αντιμετώπισή τους ως συμπληρωματικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. Ειδικότερα:

  α) Ο αστικός χώρος αποτελεί ιεραρχημένο πολυκεντρικό σύστημα σαφώς οριοθετημένων αστικών συγκεντρώσεων. Το σύστημα αυτό συγκροτείται με κέντρο βάρους το συμπαγές αστικό συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά και περιλαμβάνει τους συμπαγείς δορυφορικούς αστικούς πυρήνες και υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές εκτός του Λεκανοπεδίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται να αναπτυχθούν σχετική λειτουργική αυτοτέλεια και οριζόντιες λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις.

  β) Ο εξωαστικός χώρος συγκροτείται ως ενιαία αυτόνομη οντότητα και προστατεύεται ως ζωτικός χώρος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ως παραγωγικός χώρος για τη διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής, ως συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας και του τοπίου της Αττικής, αλλά και ως συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα που βελτιώνει την ελκυστικότητά της.

 • Οι τέσσερις Χωρικές Ενότητες του ΡΣΑ με διάκριση σε επιμέρους Χωρικές Υποενότητες για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση με βάση τη γεωγραφική και διοικητική διάρθρωση και τα επιμέρους φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα καθορίζονται:
  1. Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά (Χωρικές Υποενότητες Κεντρικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και Πειραιά)
  2. Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Χωρικές Υποενότητες Μεσογείων, Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής)
  3. Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής (Χωρικές Υποενότητες Θριασίου και Μεγαρίδας)
  4. Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής (Δήμοι Αίγινας, Τροιζηνίας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου, Κυθήρων, Αντικυθήρων).
 • Οι κατευθύνσεις για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων, την προστασία του φυσικού χώρου, την οργάνωση του παράκτιου χώρου, του πλέγματος πρασίνου και των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδομών, την οργάνωση των πόλων και αξόνων ανάπτυξης, την οργάνωση του οικιστικού δικτύου και του δικτύου πολεοδομικών κέντρων, την οργάνωση των παραγωγικών τομέων και του συστήματος μεταφορών και το πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του ΡΣΑ.

Στο νόμο περιλαμβάνεται και η έγκριση της ΣΜΠΕ του νέου ΡΣΑ ώστε να ενσωματωθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό η περιβαλλοντική διάσταση και να τεθούν οι όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιλαμβάνονται τέλος στις άλλες διατάξεις, το κανονιστικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού (άρθρα 42-43).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα