Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

28/05/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 101 Α’/24.05.2020 ο νέος N. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στον οποίο αντιμετωπίζονται κυρίως θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, τον αιγιαλό και την παραλία, καθώς και πλήθος άλλων ρυθμίσεων (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου έναντι του COVID-19 για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, πιστοποίηση glamping κ.λπ.).

Οι κάτωθι διατάξεις αφορούν το χωρικό σχεδιασμό και κατ΄επέκταση το μελετητικό και εν γένει τεχνικό κλάδο:

  • Ορίζεται ο «καταδυτικός τουρισμός αναψυχής» ως ειδική μορφή τουρισμού και θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και προώθησή του, καθορίζονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και επίβλεψης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) και Καταδυτικών Πάρκων. Δίνεται η δυνατότητα επιδότησης των διαδικασιών χωροθέτησης αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω του χαρακτηρισμού τους ως επενδύσεων αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
  • Το εργαλείο των Π.Ο.Τ.Α. εναρμονίζεται με το ισχύον σύστημα χωρικού σχεδιασμού αντιστοιχιζόμενο με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.). και η διαδικασία πολεοδόμησης καθώς και το πλαίσιο σχετικά με την έγκριση μεταβολής των ορίων τους με το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΧΣΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης αυτής, ορίζεται ελάχιστη επιφάνεια για την διαίρεση υφιστάμενων οριοθετημένων Π.Ο.Τ.Α. (800στρ.) και αντιστοιχίζεται το περιεχόμενο των χρήσεων γης τους με την κατηγορία χρήσεων γης Τουρισμού – Αναψυχή όπως ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Οι διατάξεις σχετικά με τη μετατόπιση ή κατάργηση με ενσωμάτωση οδών στις εκτάσεις των Π.Ο.Τ.Α. εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις για άλλες μορφές οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων (ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ, κλπ). Δίνεται η δυνατότητα με την απόφαση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΤΑ να καθορίζονται παράλληλα περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην άσκηση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή τους.
  • Θεσμοθετούνται διατάξεις για την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν συνιστούν κατάτμηση ιδιοκτησιών τυχόν οδικά δίκτυα και ρέματα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που ανεγείρονται σε γήπεδα με συνολική έκταση τουλάχιστον πενήντα (50) στρεμμάτων και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.
  • Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων.
  • Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον υπολογισμό ανταλλάγματος και τις υποχρεώσεις αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.
  • Τίθενται πρόσθετοι όροι σχετικά με τις διαδικασίες μεταβίβασης της κυριότητας ή εκμίσθωσης των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων.
  • Ορίζεται νέα μορφή τουριστικών καταλυμάτων τα οποία αποτελούνται από διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές «ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον» και προορίζονται για την παροχή εμπειρίας πολυτελούς διαμονής στη φύση (Glamping) καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης, τα αρμόδια όργανα και οι απαιτούμενες μελέτες για τη χορήγηση ειδικού σήματος Glamping από το υπουργείο τουρισμού. Αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη προτύπου λειτουργικών προδιαγραφών glamping είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
  • Σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού ορίζεται ότι το 50% του συνολικού εμβαδού του αιγιαλού πρέπει να παραμένει ελεύθερο.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα