Δημοσίευση Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»

12/03/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 51/12.03.2012 ο νέος Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος σκοπεύει στην βελτιστοποίηση και στην επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών. Ο νέος νόμος, μεταξύ άλλων, εισάγει την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε αρκετά θέματα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις (π.χ. διαταγές πληρωμής, π.δ. 18/1989, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 3886/2010, συνέπειες μη αποστολής φακέλου από τη διοίκηση, 3894/2010, επιτάχυνση διαδικασιών Ελεγκτικού Συνεδρίου). Η ισχύς του νόμου αρχίζει από την 2α Απριλίου 2012, εκτός των διατάξεων του άρθρου 110, στις οποίες ορίζεται διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα