Έγκριση και εφαρμογή TOΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

04/11/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση και εφαρμογή TOΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2945/3.11.2014 η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθ. οικ. 2618/23.10.2014 “ Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”.

Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται και ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των κάτωθι Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες σχετίζονται με την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων:

α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»,

β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων»,

γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών»,

δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού», και

ε) ΤΟΤΕΕ 20701−5/2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτίρια».

Σημειώνεται ότι στην απόφαση αναφέρεται ότι υπάρχουν συνημμένα παραρτήματα (προφανώς οι ανωτέρω ΤΟΤΤΕ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, τα οποία όμως δεν έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Από την έναρξη ισχύος της ΥΑ καταργούνται οι υπ’ αριθ. οικ. 17178/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1387) και οικ. 1192/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1413) αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα