Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων

16/01/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4420/30.12.2016 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων».

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ελέγχων – επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων, δημόσιων ή ιδιωτικών, κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους, με στόχο την ασφάλειά τους, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και εγκαταστάσεις, ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα φράγματα ταμίευσης νερού ή συγκράτησης νερού, τα οποία

αποτελούνται από ένα σύνολο επιμέρους έργων, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής λίμνης (Ταμιευτήρα), εφόσον:

 • Το ορατό ύψος φράγματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 10m, ή
 • Το ορατό ύψος φράγματος είναι από 5m έως 10m και ο ταμιευτήρας του φράγματος έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 50.000 m3.

Επίσης, με την εν λόγω Υ.Α. συστήνεται Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία εντάσσεται στο οργανόγραμμα του Υπ.Υ.Με., με αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και η επεξεργασία εισηγήσεων για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών για την τήρηση όλων των πτυχών ασφάλειας των φραγμάτων της Ελληνικής Επικράτειας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...