Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων

16/01/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4420/30.12.2016 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων».

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ελέγχων – επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων, δημόσιων ή ιδιωτικών, κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους, με στόχο την ασφάλειά τους, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και εγκαταστάσεις, ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα φράγματα ταμίευσης νερού ή συγκράτησης νερού, τα οποία

αποτελούνται από ένα σύνολο επιμέρους έργων, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής λίμνης (Ταμιευτήρα), εφόσον:

  • Το ορατό ύψος φράγματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 10m, ή
  • Το ορατό ύψος φράγματος είναι από 5m έως 10m και ο ταμιευτήρας του φράγματος έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 50.000 m3.

Επίσης, με την εν λόγω Υ.Α. συστήνεται Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία εντάσσεται στο οργανόγραμμα του Υπ.Υ.Με., με αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και η επεξεργασία εισηγήσεων για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών για την τήρηση όλων των πτυχών ασφάλειας των φραγμάτων της Ελληνικής Επικράτειας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα