Εγκρίθηκε το νέο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

29/12/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εγκρίθηκε το νέο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με σχετική απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 18.12.2014 τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » για από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε 4.333.917.411 ευρώ, ενώ οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα