Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης

14/04/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570 Β’/08-04-2015 η υπ’ αριθ. Οικ.163/31-03-2015 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αφορά την Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3199/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 1 (περ. ζ) του άρθρου 5 του Ν. 4117/2013/ΦΕΚ 29Α’ καθώς και του άρθρου 10 (παρ. 2, 3, 4, 5 και 6) του ΠΔ 51/2007 και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή του άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2000 (EEL 327/1/22-12-2000), εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης που έχει ως στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» των υδάτων του υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (GR13) περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου (GR39), Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου (GR40) και Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (GR41), όπως προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007.

Στόχος του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, η προστασία και η βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων καθώς και των αμέσως εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης. Υπεύθυνα όργανα για την εφαρμογή του Προγράμματος είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα