Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

27/05/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

Εγκρίθηκε στις 23/5/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ όπως αναφέρεται από πολλούς), συνολικού προϋπολογισμού €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Σύμφωνα με το ΣΕΣ, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». Κεντρική επιδίωξη για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων είναι να υπάρξει συμφιλίωση με την ιδέα του επιχειρηματικού κέρδους ως κινήτρου για την επενδυτική πρωτοβουλία, εξοστρακίζοντας την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και τη λογική του εύκολου και βραχυπρόθεσμου οφέλους.

Οι προτεραιότητες που θέτει το ΣΕΣ είναι:

  1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
  2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
  3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
  4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στο ΣΕΣ 2014-2020 εισάγονται νέες διαχειριστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις για την αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών πόρων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europe 2020 – smart, inclusive and sustainable growth), όπως η αξιολόγηση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, το πλαίσιο επίδοσης με δυνατότητα μελλοντικής απόδοσης του αποθεματικού επίδοσης, καθώς επίσης και νέα καινοτομικά εργαλεία όπως η έξυπνη εξειδίκευση και η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα