Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης 79 ΕΤΕΠ και της δεύτερης αναθεώρησης 18 ΕΤΕΠ

28/03/2024  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης 79 ΕΤΕΠ και της δεύτερης αναθεώρησης 18 ΕΤΕΠ

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1890 Β/26.03.2024 η Υπουργική Απόφαση 70969/7.3.2024 «Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 54, του Ν. 4412/2016 όπως έχουν διατηρηθεί και ισχύουν στο άρθρο 17 του Ν. 4782/21, η πρώτη αναθεώρηση 79 ΕΤΕΠ του παραρτήματος Α και η δεύτερη αναθεώρηση 18 ΕΤΕΠ του παραρτήματος Β, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Η δεύτερη αναθεώρηση των 18 ΕΤΕΠ του παραρτήματος Β αφορά στην επικαιροποίησή τους με βάση την υπ’ αρ. 269357/1-9-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα» (Β’ 4823).

Οι εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη ισχύος της ΥΑ, η οποία αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 26.6.2024.

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα