Εγκύκλιος για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με τον Ν. 4412/16

19/05/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εγκύκλιος για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με τον Ν. 4412/16

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την Εγκύκλιο 1/2017 με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν. 4412/16 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών», με την οποία διευκρινίζεται ότι η Υ.Α. 26804 (Β/1427) “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθεί και ισχύει, ενώ διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών της ενότητας 2 (άρθρα 111-115) του Ν. 4412/16, συμπληρωματικά προς αυτούς τους κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 12 της ως άνω αναφερόμενης Υ.Α.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα