Έκδοση νέας ΥΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

27/02/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση νέας ΥΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 466/14.02.2018 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/2693/ΦΝ429 με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)».

Με την Απόφαση αυτή τροποποιούνται οι μεταβατικές διατάξεις της αρχικής ΥΑ έγκρισης του ΚΤΣ 2016, λόγω εντοπισμού διαφόρων ζητημάτων κατά την εφαρμογή του Κανονισμού από επιμέρους φορείς.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα