Έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις πρότυπες προκηρύξεις

06/11/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις πρότυπες προκηρύξεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση προτύπων προκηρύξεων, εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 6 (Απόφαση 338/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ) «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014».

Με την νέα αυτή απόφαση παρέχονται οδηγίες στους φορείς ανάθεσης δημοσίων έργων για την προσαρμογή των προτύπων προκηρύξεων (βλ. υπ. αριθ. 487/2013 (Β 2897) απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) στις νέες ρυθμίσεις των νόμων 4281/2014 (άρθρα 14 έως 201), 4278/2014 (άρθρο 59) και 4250/2014 (άρθρο 1 παρ. 2).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα