Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου άνω των 16 bar

05/03/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου άνω των 16 bar

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 603/05.03.201 ο με αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ.4303/ΠΕ/26510/2012 Τεχνικός Κανονισμός του ΥΠΕΚΑ για «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar».
Ο Κανονισμός αφορά τα χερσαία Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τα υλικά, τα προληπτικά μέτρα κατά τη χάραξη, την επιθεώρηση και τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία, η διαφύλαξη της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαλειτουργικότητα με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα.
Περαιτέρω, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ενώ δίδονται και υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών Εγγράφων υποβολής στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Επίσης, δίδεται περίληψη των Τεχνικών Εγχειριδίων και κατάλογος των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα