Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα νέα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών

04/07/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα νέα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 112/3.7.2019 το Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».

Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει:

1. το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.), το οποίο συνίσταται από:

  1. το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.),
  2. το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ).

2. το μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), το οποίο συνίσταται από:

  1. το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε),
  2. το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε),
  3. το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),
  4. το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) και
  5. το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε).

Στο Π.Δ. περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες εγγραφής, κατάταξης, εξέλιξης, επέκτασης, διαγραφής κλπ στα εν λόγω Μητρώα, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τις αρμόδιες Επιτροπές των Μητρώων (Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (επιτροπή Μ.Ε.Μ.) κλπ).

Σημειώνεται ότι η έκδοση του Π.Δ. αυτού εκκρεμούσε από το 2017 που είχε δημοσιοποιηθεί η πρώτη έκδοσή του.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα