Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΑΔΗΣΥ 2014

07/10/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΑΔΗΣΥ 2014

Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για το έτος 2014.

Η Έκθεση περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία αφενός για τις δημόσιες συμβάσεις, αφετέρου για το έργο της ΕΑΑΔΗΣΥ και τη συνεργασία της με τη Δημόσια Διοίκηση.

Ενδιαφέρον είναι και το συνοδευτικό μήνυμα του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δ. Ράικου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το 2015 θα είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, καθώς ο πήχης έχει μπει πλέον ψηλά. Σε ένα περιβάλλον πολυπολικό, με παγιωμένα συμφέροντα, η ΕΑΑΔΗΣΥ καλείται να αποτελέσει το σταθερό παραστάτη της πολιτείας στη μάχη της για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα, την πάταξη της διαφθοράς και την προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών… Είμαι αισιόδοξος ότι η πολιτεία αντιλαμβάνεται τη διαφορά που μπορεί να κάνει ένα αποτελεσματικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων σε πολλούς τομείς όπως η εξοικονόμηση δαπανών, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η ανάπτυξη της οικονομίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και ως εκ τούτου θα μας εξοπλίσει με όλα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία για να πετύχουμε.».

Tο τελευταίο διάστημα, πάντως, ακούγονται πολλές φωνές που αμφισβητούν τη σκοπιμότητα ύπαρξης της ανεξάρτητης αρχής, θεωρώντας την εμπόδιο για την ελεύθερη και κατά βούληση νομοθέτηση, αλλά και εν γένει διοικητική συμπεριφορά, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε κρίση των διοικούντων των υπουργείων και των λοιπών αναθετουσών Αρχών και Φορέων. Ίδωμεν…Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα