Έλεγχος ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

01/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έλεγχος ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 2325/17.9.2013 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων οικ. Δ14/106971/4.9.2013 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β/28−3−01) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων”».

Με την Υ.Α. αυτή τροποποιείται και συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙ του ισχύοντος Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων, το οποίο αφορά τη διαδικασία ελέγχου χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, με σκοπό:

1. Να συμπεριληφθούν διατάξεις του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤΧ 2008) και

2. Να προστεθεί, και για την περίπτωση των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, Πίνακας ποσοστιαίου καθορισμού της βαρύτητας των παραβάσεων του Παραρτήματος ΙΙ, ανάλογος με τον Πίνακα ΙΙ για το σκυρόδεμα του Παραρτήματος Ι του εν λόγω Κανονισμού.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα