Έναρξη λειτουργίας ιστοτόπου κολυμβητικών υδάτων

12/03/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έναρξη λειτουργίας ιστοτόπου κολυμβητικών υδάτων

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ιστοτόπου http://www.bathingwaterprofiles.gr, ο οποίος αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης «Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ». Η εν λόγω σύμβαση, προϋπολογισμού 890.000 €, πλέον ΦΠΑ, ανατέθηκε στην εταιρεία μας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, και υπεγράφη στις 16-06-2011.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατάρτιση του μητρώου ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009. Το μητρώο αποτελείται από 1.500περίπου ταυτότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο, σχεδόν, των ακτών κολύμβησης της χώρας.

Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης είναι η περιγραφή και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση, η οποία ολοκληρώνεται τον 4ο του 2012. Στα τελικά παραδοτέα του έργου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία διαδραστικού ιστοτόπου, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση, καθώς και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα