Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ

07/12/2023  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ

 

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά στην ενημέρωση για την έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

Δεδομένου ότι τα κατώτατα όρια αναθεωρούνται, με κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς της Επιτροπής, κάθε δύο έτη, δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2023/2495, 2023/2496 και 2023/2497 που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής αντίστοιχα των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, με ισχύ για τη διετία από 01/01/2024 έως 31/12/2025.

Κατά συνέπεια, για την εν λόγω διετία, αναμορφώνονται και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του Ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του Ν. 4413/2016.

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί, ως προς όλα τα κράτη μέλη, και εφαρμόζονται άμεσα από 01/01/2024.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα