Καθορισμός έργων για δημοπράτηση με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»

16/09/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Καθορισμός έργων για δημοπράτηση με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2261/11.9.2013 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5/6.9.2013 «Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α΄/18−6−2008) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄/18−04−2013), για δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή».

Με την πολυαναμενόμενη αυτή Υ.Α., μετά την κατάργηση και του «μικτού» συστήματος  δημοπράτησης, καθορίζονται τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοπράτησης με το σύστημα μελέτη και κατασκευή ως εξής:

  • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ιλύος (OEEI).
  • Επεξεργασία Νερού.
  • Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).
  • Ειδικά Ενεργειακά Έργα.
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής, εφόσον περιλαμβάνουν και μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου και επεξεργασίας στραγγιδίων.
  • Οι Επεκτάσεις σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες έργων, εφόσον περιλαμβάνουν μελέτη προσαρμογής των νέων εγκαταστάσεων στις παλαιές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν νεότερες τεχνολογίες, που οδηγούν σε εξειδικευμένες τεχνογνωσίες.
  • Δίκτυα αποχέτευσης με το σύστημα αναρρόφησης (κενού), στο βαθμό που η εφαρμογή τους στην περιοχή που προτείνεται είναι πλήρως αιτιολογημένη και μονοσήμαντη.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα