Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

26/09/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2362/23.9.2013 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 49439/16.9.2013 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας».

Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας», μαζί με το Παράρτημα αυτού «Παραδοτέα Μελετών/ Έλεγχοι» και καθορίζονται νέες τιμές μονάδος για τον υπολογισμό της αμοιβής των διαφόρων εργασιών των μελετών.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της απόφασης αυτή αναμένονταν για την ολοκλήρωση της προγραμματιζόμενης διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών σύνταξης εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας (28 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 572.076.228,43€, πλέον ΦΠΑ). Ως εκ τούτου, ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των προσεχών ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό αυτό θα εφαρμοστούν οι διάφορες παρεκκλίσεις από το Ν. 3316/05 που ψηφίστηκαν με το Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156), ειδικώς για τις μελέτες της ΕΚΧΑ ΑΕ (κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή, δικαίωμα συμμετοχής μικρότερων τάξεων πτυχίων, κατάργηση ενστάσεων, κ.α., βλ. https://www.roikos.gr/neos-nomos-ethniko-ktimatologio/).

Είναι γεγονός ότι, εκτός της προφανούς εθνικής σημασίας της ολοκλήρωσης του εθνικού κτηματολογίου, ο επικείμενος διαγωνισμός, αλλά και η υλοποίηση των μελετών αυτών, θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθόσον:

  • Σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, οι νέες προδιαγραφές και οι συμβατικοί όροι, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, είναι πολύ αυστηρότεροι και με περισσότερες απαιτήσεις και κινδύνους για τους αναδόχους.
  • Από την άλλη πλευρά, η επαύξηση αυτή των απαιτήσεων δεν συνοδεύεται από κάποια ανάλογη αύξηση των αμοιβών, αλλά -αντιθέτως (!)- από σημαντική μείωση, μεγαλύτερη του 30%.
  • Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στην δυσμενέστερη περίοδο της μελετητικής αγοράς, όπου ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης μείωσης της ζήτησης μελετητικών υπηρεσιών και της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου με την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση των εκπτώσεων, έχει επιφέρει την πλήρη απαξίωση και τον ευτελισμό του κλάδου, με άμεση συνέπεια την δραματική συρρίκνωση και δρομολογούμενη πτώχευση των υγιών, δραστήριων και καταξιωμένων μελετητικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν σ’ ένα τέτοιο διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ας ελπίσουμε ότι τόσο η μελετητική αγορά, όσο και η Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΚΧΑ ΑΕ, θα επιδείξουν την απαιτούμενη ωριμότητα, σύνεση και ευθύνη, αφενός για την άρτια και ποιοτική υλοποίηση του έργου, αφετέρου για την αποφυγή εξόντωσης του μελετητικού κλάδου.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα