Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τα γεωργικά φάρμακα

07/08/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τα γεωργικά φάρμακα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1883/1.8.2013 η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος».

Με την απόφαση αυτή, θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (καθορισμός πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων) και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) αφορά:
α) την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων,
β) τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
γ) την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα,
δ) την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,
ε) τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού,
στ) τα ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές,
ζ) τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου και
η) την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Επίσης, με την ΚΥΑ καθορίζονται οι στόχοι του ΕΣΔ και οι δείκτες μέτρησης αυτού, ενώ συστήνεται και Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΣΔ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα