Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

21/05/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιοποίησε την Ευρωπαϊκή Έκθεση ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Η αναλυτική έκθεση για όλη την Ευρώπη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2014, ενώ η εθνική έκθεση κάθε χώρας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-1

Όσον αφορά την Ελλάδα, συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1540 σημεία, εκ των οποίων τα 1538 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες). Από το σύνολο των σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1518, καθώς το 2014 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 22 νέα σημεία που δεν αξιολογούνται ακόμη. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1495 σημεία (98,48%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 23 σημεία (1,52%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Η χώρα μας παρουσιάζεται πίσω από τις Μάλτα, Κύπρο και Λουξεμβούργο, αλλά σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο πλήθος παρακολουθούμενων ακτών της, μπορεί να ειπωθεί ότι διατηρείται ως η χώρα με τις καθαρότερες ακτές της Ευρώπης.

Η αναλυτική έκθεση, καθώς και το Μητρώο των Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr/ που κατασκευάστηκε και λειτουργεί από την εταιρεία μας ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου “Κατάρτιση του μητρώου των ταυτοτήτων για τις ακτές κολύμβησης της χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ”, το οποίο είχε αναλάβει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (2011-12).

Η εταιρεία μας συνεχίζει και σήμερα την παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για την Ελλάδα, μέσω της νέας σύμβασης “Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης” (2013 – 2016).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα