Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

29/08/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3584/2018 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/13.08.2018 «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης», με την οποία καταρτίζεται στο ΥΠΕΝ Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4030/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 του ν. 4389/2016.

Για την εγγραφή στο Μητρώο, το ΥΠΕΝ από 3/9/2018 προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4389/2016. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών δόμησης του ν. 4030/2011 εγγράφονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα στοιχεία τους.

Το νέο μητρώο εφαρμόζεται από 15 Οκτωβρίου 2018.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα