Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

28/09/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2529/17.9.2012 η απόφαση  661/2 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την έκδοση αδειών κατασκευής κεραιών ραδιοεπικοινωνίας ή ραδιοαστρονομίας στην ξηρά. Στο νέο αυτό Κανονισμό εμπίπτουν οι κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46), η χορήγησή της οποίας εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4070/2012 και ειδικότερα στο άρθρο 12 περίπτωση λα΄ και στο άρθρο 1 αυτού.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα