Κανονισμός Αναθέσεως & Εκτελέσεως Συμβάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος

17/04/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κανονισμός Αναθέσεως & Εκτελέσεως Συμβάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 95/15.4.2014 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία θεσπίστηκε ο υπ’ αριθ. 255/2014 «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».

Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει αναλυτικώς τον τρόπο και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων εκκλησιαστικών έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών. Έχει, δε, ιδιαίτερο και ουσιαστικό ενδιαφέρον η σύγκρισή του με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, αλλά και με άλλους Κανονισμούς δημοσίων οργανισμών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα