Κατάργηση χρήσεων γης του Ν.4269/2014

01/06/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατάργηση χρήσεων γης του Ν.4269/2014

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016 ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο (βλ. άρθρο 238), μεταξύ των άλλων σημαντικών ρυθμίσεων (νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, δημοσιονομικά μέτρα, υπερταμείο δημόσιας περιουσίας, κύρωση σύμβασης παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων, δασικοί χάρτες, κ.ά.), καταργούνται τα άρθρα 14 έως και 33 του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014).

Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1561/1985 (148 Α’), εφαρμόζεται το από 23.2/6.3.1987 Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (166 Δ’). Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού – πολεοδομικού επιπέδου, οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4269/2014, ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης (ήτοι από 27/05/2016), έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιλογή του Υ.Π.ΕΝ. δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς καταργείται το προσφάτως θεσμοθετημένο πλαίσιο χρήσεων γης, χωρίς να αντικαθίσταται με νέο, αλλά επαναφέροντας το πλαίσιο χρήσεων γης του 1987, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα. Περαιτέρω, με την αλλαγή αυτή ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα τόσο σε υπό εξέλιξη χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, όσο και σε προγραμματιζόμενα επενδυτικά σχέδια.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...